MNOŽÍRNA PLZEŇ („VINICE“) A SEDLEC

MNOŽÍRNA PLZEŇ („VINICE“) A SEDLEC

10. července 2018 nám bylo zasláno důvodné a doložené podezření na další OTŘESNÝ případ množení a týrání velkého počtu psů, který měl množitelce procházet více než 5 let!!!

Případ a podmínky, ve kterých zvířata musela žít, byly tak brutální, že sama Veterinární správa, Policie ČR a Magistrát města Plzně, shodně konstatovaly, že se ještě s takovými podmínkami nesetkaly.

Na místě se nám díky perfektnímu právnímu zastoupení ze strany Advokátní kancelář Robert Plicka – AKRP a skvělé spolupráci všech složek PČR a Veterinární správy podařilo zachránit prozatím necelých 20 zubožených, nemocných a často bohužel i slepých psů. Bohužel na místě, a to jak na pozemku, tak v domě, bylo obrovské množství mrtvých psů (někdy zakopaných, někdy spálených a někdy ponechaných v pytlích), nemluvě o tom neskutečném zápachu ze všudypřítomných výkalů a mrtvol.

Náš spolek ve věci podal trestní oznámení a bude činit další důležité kroky k tomu, aby byl pachatel potrestán, i když život to těm stovkám utýráných psů, již nevrátí…

Po objevení množírny ve Starém Plzenci (Sedlec) jsme se ve stejný den vydali na místo trvalého bydliště chovatelky, jelikož jsme měli důvodné podezření, že právě v tomto bytě by mělo docházet k dalšímu množení a týrání psů.

Naše podezření se nám potvrdilo…

Chovatelka chtěla (dle jejích slov) psy přemístit ven z bytu právě v tentýž večer. Proto jsme bytový dům hlídali do rána druhého dne.

Prostřednictvím Advokátní kancelář Robert Plicka – AKRP jsme ihned podali na chovatelku trestní oznámení pro podezření ze spáchání týrání většího počtu zvířat, zanedbání péče o větší počet zvířat z nedbalosti a dalších trestných činů. Rovněž jsme podali podnět k domovní prohlídce a zadržení chovatelky.

Včera okolo 20:00 hod. policisté a veterináři vstoupili do bytu na základě příkazu k domovní prohlídce.

Na místě bylo cca 100 zubožených psů!!!  Více info ve článku ZDE.

Na místě jsme byli až do ranních hodin dne 13. července, kdy probíhala domovní prohlídka v bytovém domě, kde bylo odebráno okolo stovky psů. Jedna fenka začala dokonce při odebírání rodit!

Nyní v kanceláři Advokátní kancelář Robert Plicka – AKRP sepisujeme veškerá potřebná podání a doplnění důkazů. Rovněž učiníme vše, aby psi zůstali v dobrých rukou do doby vyřešení věci a následně se pokusíme dohlédnout na to, aby byli umístěni do správn ých rodin, kde budou pravidelně kontrolováni. Psi jsou nyní v karanténě ve veterinární péči a nikdo by je tedy neměl z útulku odvážet, jak na hodně místech koluje po internetu.

Nyní je prováděna prohlídka jiných prostor v domě v Sedleci, kde již máme potvrzené, že na místě se postupně vykopávají psí ostatky.

Děkujeme za profesionální práci a přístup útulku a jejich veterinární lékařky, jak jsme mohli vidět naživo v akci.

INFO K PEJSKŮM ODEBRANÝCH Z PLZNĚ A SEDLCE

Jelikož se množí dotazy ohledně pejsků zachráněných z množírny a my se snažíme každému odpovídat zvlášť, rozhodli jsme se aktuální informace sdělit takto jednotně.

Pejsci se nachází v plzeňském útulku a v současné době jsou v karanténě. U nemocných se karanténa bude ještě prodlužovat. Bude probíhat resocializace, jelikož většina pejsků nikdy nepoznala denní světlo, čerstvý vzduch a poprvé vkročila na trávník.

Dle vyjádření útulku jsou teď potřeba hlavně piškotky a rýže pro pejsky. Obdarovat můžete ale čímkoliv. Pejsci jsou předmětem trestního řízení, takže adopce zatím není možná.

Útulek pro zvířata v nouzi Plzeň


Vytisknout