KONEC DOBY KLECOVÉ

UŽ V ZÁŘÍ…
…zahájíme evropskou občanskou iniciativu za ukončení všech klecových velkochovů hospodářských zvířat v celé EU! Žádost o schválení této iniciativy byla odeslána prostřednictvím mezinárodní organizace Compassion in World Farming příslušnému úřadu EU a přípravy na sběr podpisů a s tím spojenou osvětovou kampaň vrcholí.

V EU se každoročně chová více než 300 milionů hospodářských zvířat v klecových velkochovech. Klece jsou ostudným symbolem průmyslových velkochovů a působí zvířatům utrpení v obrovském měřítku. Klece jsou kruté a zbytečné, protože existují šetrné způsoby chovu.

Problém takového rozměru si žádá odvážné řešení. Věříme, že nástrojem řešení je právě evropská občanská iniciativa (EOI). Je to speciální petice, která umožňuje skupinám občanů EU čítajícím alespoň jeden milion osob (z toho minimálně 16 500 z ČR) přímo se zapojit do vytváření unijních politik. Občané svou iniciativou vyzývají Evropskou komisi, aby v rámci své působnosti předložila návrh určitého právního aktu.
Úspěšná EOI pomůže zvýšit povědomí veřejnosti a politiků o krutosti klecových velkochovů a donutí evropské instituce k seriózní reakci. EOI také sjednotí evropské hnutí na ochranu zvířat v boji proti klecovým velkochovům. K tomu, abychom dokázali změnit životy stamilionů zvířat, musíme spolupracovat.

Jsme hrdí, že i naše organizace se stala členem koalice, ve které se nás sešlo přes 90 mezinárodních organizací z celé EU.

Společnými silami budeme šířit osvětu o kruté realitě klecových velkochovů a o alternativách k nim a samozřejmě SBÍRAT PODPISY na “milionovou petici”. K tomuto účelu chystáme celou řadu akcí jak veřejných, tak online.

Souhlasíte s námi, že zvířata ve 21. století nepatří do klece? Chcete nám pomoci je vysvobodit?

Sledujte nás zde a na Facebooku a dozvíte se více informací.